Braskamin/eldstad

Har du braskamin eller funderar du på att skaffa en? Tänk då på att det krävs bygganmälan eller bygglov.

Att tänka på vid installation av kamin

Hur ser bostadsområdet ut, ligger det i en sänka där röken kan bli stående?Ligger husen i en sluttning? Vilken är den vanligaste vindriktningen och hur ser bebyggelsen ut där? Har de närboende mekanisk ventilation och var sker i så fall intaget av luft? Lider någon granne av allergi eller överkänslighet? Kontakt gärna skorstensfejarmästaren för att diskutera val av eldstad.

Elda på rätt sätt

För att eldning i den egna braskaminen inte ska orsaka störningar för grannar är det viktigt att elda på rätt sätt.

Upp