Om geodata i Upplands-Bro kommun

I Upplands-Bro kommun används de nationella referenssystemen SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

SWEREF 99 18 00

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i plan, SWEREF 99 18 00, 2010. Alla kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i SWEREF 99 18 00.

Observera att gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

RH2000

Upplands-Bro kommun gick över till den nationella referenssystemet i höjd den 4 februari 2013. All höjdinformation i kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i RH2000.

Det är mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. Det går inte att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Därför bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses på alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket till exempel kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp