Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Kommunen ansvarar för ajourhållningen av registret, men fastighetsägarna är skyldiga att lämna uppgifter till kommunen.

Fastighetsägarens skyldighet

Uppgifterna till lägenhetsregistret hämtas dels från fastighetsregistret och dels från fastighetsägare som äger flerbostadshus. Även ägare av småhus som har lägenheter till uthyrning ska lämna uppgifter om dessa lägenheter till registret.

För att lämna uppgifter till lägenhetsregistret skickar fastighetsägaren in ifylld blankett till kartor@upplands-bro.se.


Lägenhetsnummer

För lägenheter i flerfamiljshus finns ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som bokförs i registret. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning.

De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, räknat från vänster till höger från entré eller trappuppgång/hiss: 01, 02, 03, och så vidare.

Dessa lägenhetsnummer underlättar bland annat för räddningstjänsten att snabbt hitta rätt lägenhet utan att behöva en planritning över byggnaden.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp