Beställa kartor och mättjänster

Det är till Mät & GIS-enheten du vänder dig för att köpa kartor, mättjänster och annan geodata. Nedan kan du läsa om de olika produkterna och tjänsterna.

Beställningar görs med fördel i våra e-tjänster. Det går också att fylla i en beställningsblankett och skicka med e-post till kartor@upplands-bro.se eller till Samhällsbyggnadskontoret, Mät och GIS-avdelningen, 196 81 Kungsängen.


Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag för att ta fram en situationsplan till en bygglovsansökan. Det finns tre typer av nybyggnadskarta, fullständig och förenklad nybyggnadskarta samt kartutdrag. Det är bygglovshandläggaren som beslutar om vilken typ du behöver. Kartan levereras digitalt i formaten dwg och pdf, oftast i skala 1:500. Normal leveranstid är tre veckor.


Primärkarteutdrag

Vid projekteringar med mera kan ett primärkarteutdrag behövas. Primärkartan innehåller detaljerad kartinformation, så som byggnader, vägkanter, markdetaljer, höjdkurvor och fastighetsgränser. Upplands-Bro kommun ajourhåller primärkarta framförallt över tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro med omnejd. Finns inte primärkarta över just det område du behöver kan ett översiktligare utdrag fås som innehåller byggnader och vägmittlinjer är med en sämre noggrannhet.

Utstakning

Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet med beslutat bygglov. Utstakning görs normalt efter schaktning men före grundläggning. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situationsplan används som grund för utstakningen.

Lägesinmätning

Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att grundläggningen utförts.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp att hitta din fastighetsgräns? En gränsmarkering får enligt lag inte förstöras eller flyttas, men gamla markeringar kan ändå ha försvunnit eller bara vara svåra att hitta. Mät & GIS-enheten kan hjälpa till att leta upp och tillfälligt markera gränsen. Att återställa en försvunnen gränspunkt beställs via Lantmäteriet och är belagt med en avgift.

Flygbilder och ortofoton

Ortofoton är flygbilder som har korrigerats geometriskt till en skalriktig bild. Det går alltså att mäta i ett ortofoto precis som i en karta. De nyaste flygbilderna och ortofotona är tagna i april 2018.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp