Nya namn 2019

Namnsättning Ådö, Bro

Nytt vägnamn: Sjöbacken

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen: Anläggning av infartsväg från Ådövägen till nytt bostadshus pågår. Namnberedningsgruppen anser att Sjöbacken är ett passande namn utifrån platsens beskaffenhet (-backen) och att vägen leder mot vatten (Sjö-)


Namnsättning norra Tegelhagen, Bro

Nya vägnamn:  

Sparres väg, Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen, Mejerskans väg och Kuskens väg.

Namn på dammar, GC-vägar och torg:

Torpardammen, Klockardammen, Husbytorpstigen, Bondhagsstigen och Naemi Tvelins torg.

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen: I planområdet nära Bro kyrka och Husby gamla bytomt föreslås namn med anknytning till torpen Husbytorp och Klockartorp, som låg under Brogård.

I området söder om Husby och kyrkan föreslås temat yrkesgrupper på Brogård. Mejerska och kusk är yrken som förekommer i husförhörslängder för Brogård, Bro kyrkoarkiv. Mejerskan var den som förädlade mjölk till produkter såsom filmjölk, långfil, grädde, smör, mese, ost med mera.

Naemi Tvelins torg syftar på Naëmi Tvelin, född 1891 på Brogård, aktiv i den uppländska lantarbetsrörelsen och statarhustrurnas inofficiella talesperson under 1920-talet.
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp