Nya namn 2019

Namnsättning förskola i Tibble, Kungsängen

Nytt namn: Förskolan Kristallen

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen: Namnet syftar på de vägnamn på temat geologi som finns i närområdet.


Namnsättning Ådö, Bro

Nytt vägnamn: Sjöbacken

Länk till karta Pdf, 497 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: Anläggning av infartsväg från Ådövägen till nytt bostadshus pågår. Namnberedningsgruppen anser att Sjöbacken är ett passande namn utifrån platsens beskaffenhet (-backen) och att vägen leder mot vatten (Sjö-)


Namnsättning norra Tegelhagen, Bro

Nya vägnamn:  

Sparres väg, Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen, Mejerskans väg och Kuskens väg.

Namn på dammar, GC-vägar och torg:

Torpardammen, Klockardammen, Husbytorpstigen, Bondhagsstigen och Naemi Tvelins torg.

Länk till karta Pdf, 667 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: I planområdet nära Bro kyrka och Husby gamla bytomt föreslås namn med anknytning till torpen Husbytorp och Klockartorp, som låg under Brogård.

I området söder om Husby och kyrkan föreslås temat yrkesgrupper på Brogård. Mejerska och kusk är yrken som förekommer i husförhörslängder för Brogård, Bro kyrkoarkiv. Mejerskan var den som förädlade mjölk till produkter såsom filmjölk, långfil, grädde, smör, mese, ost med mera.

Naemi Tvelins torg syftar på Naëmi Tvelin, född 1891 på Brogård, aktiv i den uppländska lantarbetsrörelsen och statarhustrurnas inofficiella talesperson under 1920-talet.

Sparres väg syftar på släkten Sparre som ägde Bro gård och byggde upp tegelbruket.


Namnsättning sydvästra Tegelhagen, Bro

(samt några namn i norra delen)

Nya vägnamn:

Landbovägen (i norra delen), Rälsbanevägen, Tegelladans väg, Sköna Rovägen, samt det befintliga namnet Lertagsvägen som byter sträckning

Namn på dammar, parker, torg och kulturpromenad:

Vita Björndammen och Tegeldammen, Vårlandsparken, Tegelparken och Kolgårdsparken, Torparetorget (i norra delen), Tegelhagstorget, Brännmästartorget och Kolgårdstorget samt Sköna Rostigen

Länk till karta Pdf, 3 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

I planområdets norra del föreslås namnen Landbovägen och Torparetorget. De anknyter till torpen Husbytorp och Klockartorp, belägna inom respektive nära planområdet. Torpen tillhörde Brogård. Torp användes redan i de medeltida landskapslagarna som benämning på enstaka gårdar som etablerats på ny mark genom utflyttning från en by. Under 1600-tal blev torp beteckning för gårdar på annans mark, ofta tillhöriga herrgårdar eller kronan, som fick betala någon form av arrende för att bruka marken, till exempel dagsverksplikter och andra skyldigheter eller (från 1800-talets slut) kontant betalning.

Landbo var från medeltid en benämning för en gårdsbrukare som brukade annans mark mot någon form av arrende.

Torpare var en landbo.

I området runt det tidigare tegelbruket föreslås namn i anknytning till detta tema. Brogårds tegelbruk anlades under 1800-talets mitt. Där tillverkades tegel fram till 1966, därefter tillverkades tegelelement fram till 1970. Det är det enda bevarade tegelbruket i Upplands-Bro kommun. Namnberedningen har valt att i namnsättningen av vägnamn lyfta fram de byggnader från tegelbruket som kommer att rivas samt rälsbanan som nu är en lämning. På så sätt kan de till viss grad leva kvar i namnen. Den befintliga Lertagsvägen behåller sitt namn, men byter sträckning. Infarten till området via fastigheten Brogård 1:88 (golfbanan) upphör och en park anläggs istället på en del av sträckan där Lertagsvägen tidigare låg. Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området föreslås få namnet Sköna Rostigen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp