Nya namn 2018

Namnsättning Högbytorp, Bro

Nytt vägnamn: Ragnar Sellbergs väg

Länk till karta Pdf, 151 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: I Tekniska nämndens sammanträde 2017-10-30 beslutades om återremittering av det föreslagna vägnamnet Långbrovägen, med hänsyn till det inkomna yttrandet från fastighetsägaren. I yttrandet framställdes fastighetsägarens önskan om att behålla det namn på vägen som man länge använt internt inom kretsloppsanläggningen Ragn-Sells´ verksamhet, vilken grundades av Ragnar Sellberg.


Namnsättning i Björkboda/Sjöhagen, Håbo-Tibble

Nytt vägnamn: Björkbodavägen

Länk till karta Pdf, 154 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: En fastighet i Björkboda har avstyckats och anläggning av infartsväg från Sjöhagenvägen till nytt bostadshus pågår.

Namnberedningen föreslog vägnamnet Björkbodastigen till den nya fastigheten, men Tekniska nämnden beslutade istället om namnet Björkbodavägen.


Namnsättning av dagvattendammar i Norrboda/Brunna, Kungsängen

Nya namn: Vibydammen, Örnäsdammen, Granhammarsdammen och Rågångsdammen

Länk till karta Pdf, 771 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: Sammanfattningsvis så föreslås alla dammarna få namn som anknyter till deras lägen, samt med namn som redan är kända av invånarna i Upplands-Bro.


Namnsättning av rondell samt ändring av vägnamn i Jursta, Bro

Nya namn: Miklagårdsrondellen och Rösaringvägen

Länk till karta Pdf, 8 MB.

Ur tjänsteskrivelsen: Kontoret önskar byta ut det befintliga vägnamnet Jurstabergsvägen mot Rösaringvägen så att den befintliga Rösaringvägen får en ny längre sträckning ända ifrån Jurstarondellen fram till fornlämningsområdet Rösaring. Denna namnändring skulle underlätta för besökare att hitta till denna intressanta plats, men också minska risken för förväxling av vägnamn då det finns flera vägar med Jursta-koppling i dagsläget.

En ny rondell har byggts i korsningen mellan Jurstagårdsvägen och Miklagårdsvägen som leder in i området. Därför föreslår kontoret att rondellens namn ska anknyta till infartsvägens namn.


Namnsättning av förskola i Kungsängen

Nytt namn: Förskolan Ringblomman

Länk till karta Pdf, 140 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: En ny förskola kommer inom kort att byggas på adressen Ringvägen 17 i Kungsängen, nära korsningen Ringvägen/Knektvägen. Namnberedningen föreslår namnet Ringblomman som anknyter till vägens namn.


Namnsättning i Trädgårdsstaden, Bro

Nytt namn: Brobäcksvägen, Älvkvarnsparken och Runstenstorget

Länk till karta Pdf, 192 kB.

Ur tjänsteskrivelsen: En helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, är under projektering längs med södra sidan av järnvägen i Bro. Huvudgatan kommer i stort sett att följa Brobäckens sträckning igenom hela området och föreslås därför heta Brobäcksvägen. I etapp 1 och 2 föreslås en namnbank med ett gemensamt tema för namn på vägar, torg, parker, en rondell samt dagvattendammar, nämligen fornnordiska namn.

Tanken med namnbanken är att dessa namn kommer att placeras ut allt eftersom området byggs.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp