Nya namn 2015

Säbyholm, Låssa

Nya vägnamn: Magna Sunnerdahls väg, Ida Erikssons väg

Länk till karta Pdf, 1 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"År 1908 överlämnade Magna Sunnerdahl en donation på 4 miljoner kronor till Kunglig Majestät. Syftet med donationen var att friska och välartade stadsbarn från ekonomiskt vanartade familjer skulle beredas några års vistelse på landet efter avgång från folkskolan. På så sätt skulle dessa stadsbarn få en sund utveckling i fysiskt och moraliskt avseende samtidigt som de fick en praktisk och teoretisk utbildning. En kommitté bestående av tre personer fick uppdraget att utse lämplig plats och fastighet. Efter mångt och mycket letande föll valet på Säbyholms gård som köptes i augusti 1909.

De två första elevhemmen, Tuna och Boda uppfördes 1910 efter ritningar av arkitekten Sigge Cronstedt. Nästföljande år påbörjades elevhemmen Vika och Haga och den gemensamma skolbyggnaden och rektorsbostaden, de två sistnämnda efter ritningar av arkitekten Ivar Tengbom. De första eleverna anlände till Tuna och Boda den 19 januari 1911.

År 1914 stod elevhemmet Lillstugan färdig och tog emot nya elever men även spädbarn eftersom elevhemmet även var spädbarnshemmet, ett specialisthem med inriktning på barnavård och barnsköterskeutbildning. Fröken Ida Eriksson var Lillstugans första hemföreståndarinna mellan 1 november 1913 och 7 oktober 1928.

Fröken Magna Sunnerdahl föddes den 26 maj 1863 som enda barn till grosshandlaren och brukspatronen Anders Sunnerdahl och hans hustru Hedda Francke. När han dog 1908 ärvde Magna över 10 miljoner kronor. Magna donerade bl.a. ekonomiska medel till ”Skolkolonier för fattiga barn”. Hon inrättade även en fond för Sunnerdahls hemskolor på landet som senare blev Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och som fortfarande är aktiv och stödjer forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder."

Upp