Nya namn 2012

Brunna industriområde, Brunna

Nya vägnamn: Frekvensvägen

Länk till karta Pdf, 2 MB.

Ur tjänsteskrivelsen:

"Inom Brunna industriområde har man använt sig av s k kategorinamn ex. "svenska författare", "landskap" osv. De flesta vägnamnen inom Brunna industriområde har hämtats från kategorin fysik. Därför är det naturligt att fortsatta namnsätta vägar inom industriområdet med inspiration från fysiken.

Frekvens räknas som en storhet inom fysiken och används för att beräkna antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall. Detta görs genom att fixera ett tidsintervall, räkna antalet förekomster av händelser och dividera antalet med längden av tidsintervallet. Resultatet anges i enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz."

Upp