Trädgårdsavfall

För regelbunden hämtning av trädgårdsavfall kan ett abonnemang beställas hos kontaktcenter VA & avfall. 

Trädgårdsavfallet hämtas i 370 liters kärl från april till november. Hämtningsintervallet är anpassat till trädgårdsarbetet och har tätare hämtningar under vår och höst och glesare under sommarmånaderna.


Datum för hämtningar 2018


Bro

Kungsängen

April

25

26

Maj

9, 23

10, 24

Juni

13, 27

14, 28

Juli

18

19

Augusti

15, 29

16, 30

September

12, 26

13, 27

Oktober

10, 24

11, 25

November

14

15


Lämna på Kretsloppscentralerna

Trädgårdsavfall som löv, grenar, kvistar och jord kan även lämnas på kommunens kretsloppscentraler (max 2 m³).

Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas på kretsloppscentralerna mot en avgift om 350 kr/m³. Fakturering sker i efterhand.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08-558 061 60
Jourtelefon: 0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)