Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Det statliga Lantmäteriet ansvarar för fastighetsregistret.

Upp