Tillsyn i Upplands-Bro

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av bland annat byggnader och fastigheter i kommunen så att bestämmelserna i Plan- och bygglagen följs.

Olovligt byggande

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga, men som någon gör utan bygglov.

Olovligt byggande - vad händer?

Bygg- och miljönämnden har skyldighet att ta upp frågan om påföljd eller ingripande om det kommer till nämndens kännedom att något olovligt skett. Den som uppför något som fordrar bygglov utan att lov beviljats, kan få föreläggande om att riva. Om lov kan beviljas i efterhand tillkommer utöver kostnaden för bygglov, dessutom en sanktionssavgift som är mycket högre än bygglovskostnaden, tilläggsavgift samt kostnaden för godkännande av kontrollansvarig.

Ovårdad tomt

En tomt ska hållas i vårdat skick så att inte betydande olägenhet uppstår för granne eller trafiksäkerheten. Bygg- och miljönämnden har ansvaret att bedriva tillsyn gällande ovårdade tomter och göra bedömning när det finns behov för ingripande mot fastighetsägare. Krav på tomter och byggnadsverk samt tillsyn regleras främst av kapitel 8, 9 och 11 i plan- och bygglagen.

 

Upp