Skyltar

Inom detaljplanerat område krävs lov för att uppföra skyltar. Även tillfälliga skyltar är lovpliktiga.

I Upplands-Bro kommun finns ett skyltprogram, det antogs av Bygg- och miljönämnden 2015-06-11. I skyltprogramet kan du läsa vad som krävs om du vill sätta upp en skylt. Här finns även mer information om vad som klassas som en bygglovspliktig skylt!

Ansökan om bygglov för skylt ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan på primärkarta
  • Fasad- och skyltritningar
  • Förslag till kontrollplan

Ytterligare ritningar eller underlag kan krävas - om du har funderingar är du välkommen att kontakta Bygglovsavdelningen inför att du skickar in din ansökan!

Ansöker du om tidsbegränsat bygglov för skylt gäller samma handlingar. Du ska dessutom redovisa hur avvecklingen av skylten ska ske.

Vart ska jag skicka min ansökan?

Du är välkommen med din ansökan via post till:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Eller mejla till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum.

Upp