Plank, staket och murar

Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insyns- eller bullerskydd ökat markant. I dokumentet nedan kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller.

Ansökan om bygglov för plank, staket eller murar ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan på primärkarta eller förenklad nybyggnadskarta
  • Fasadritning för mur, plank eller staket
  • Sektionsritning för mur
  • Förslag till kontrollplan

Ytterligare ritningar eller underlag kan krävas - om du har funderingar är du välkommen att kontakta Bygglovsavdelningen inför att du skickar in din ansökan!

Bland våra exempelritningar finns det redovisat vad dessa handlingar innebär!

Vart ska jag skicka min ansökan?

Du är välkommen med din ansökan via post till:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Eller mejla till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Upp