Miljösmart byggande

Att bygga ett nytt hus miljösmart är inte bara bra för miljön, det är också bra för din ekonomi. Driftskostnaden för att värma upp ett hus är en av de största utgifterna för dig som villaägare. Och här kan du göra mycket redan innan huset byggs.

Val av plats, isolering, fönster och ventilation är viktiga saker att tänka på. Men hur ska man kunna välja i den flod av utbud som finns när det gäller uppvärmning och material?

Oftast väljer man det som är billigast vid inköpstillfället. Men det kan visa sig kosta mer under husets livslängd än en mer energieffektiv lösning. Så ett tips är att se kostnaden i det långa perspektivet och välja jord- eller bergvärme eller biobränslen i kombination med solfångare.

Lägg ned extra omsorg när det gäller var huset ska ligga. Om det placeras på en skyddad plats och har ytterdörren är mot söder sparas energi redan på ritbordet. Välärmning genom att det lutar i 30 — 40 grader och är vänt mot söder blir huset ännu mer energismart.

Andra tips är att se till att huset är energieffektivt tätt. Det är en vanlig fördom att ett tätt hus kan ge fukt- och mögelproblem. Tvärtom är det så att ett tätt hus med effektiv ventilation är ett hälsosamt hus. Här kan man till exempel se ventilationssystemet så att det blir tätt på rätt sätt.

- Kräv att leverantören har provtryckt huset innan du får nycklarna och bygget är klart, säger Jonas Wedebrand, energirådgivare i Linköpings kommun på Energimyndighetens hemsida.

En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt. Och en av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade, enligt Energimyndigheten. Därför är en provtryckning också en slags försäkring inför framtida kostnader och problem.

De så kallade passivhusen eller lågenergihusen är utrustade med ett ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den nya luften och varmvattnet. De kan vara ett bra alternativ för den som vill ha "allt i ett" - alternativ.

Kontakta kommunens energirådgivare när du planerar att bygga ett hus. Av energirådgivaren får du en opartisk vägledning och tips på hur du ska göra i kontakten med husföretaget. Är du som husköpare väl förberedd är det större chans att energifrågan får en optimal lösning. Och därmed även en ekonomiskt bra lösning.

Upp