Giltighetstid för bygglov?

När du fått ett beslut om bygglov måste du påbörja projektet inom 2 år från beslutsdatum och du ska slutföra ditt projekt inom 5 år.

Det går att ansöka om nytt bygglov för åtgärden, men då måste du komma in med ansökan innan giltighetstiden gått ut. Om ett beslut om bygglov överklagas gäller giltighetstiden från den dagen beslutet vunnit laga kraft. Observera att den som påbörjar byggnation av ett överklagat ärende innan beslutet vunnit laga kraft, bygger på egen risk. Om du under projektets gång vill göra ändringar i förhållande till beviljat bygglov måste ni komma in med nya ritningar. Om avvikelsen är ringa kan vi fatta beslut om ändring i det gamla bygglovet. Är det en större ändring kan en ny ansökan om bygglov krävas.

Upp