Fönster - behövs bygglov för att byta?

Ändring av fasad på en byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt område om den avsevärt påverkar dess utseende.

Vid fönsterbyten där material, kulör, dimensioner och spröjsindelning är lika de tidigare fönstren behövs inte bygglov. Vid byte av material, t ex från trä till aluminium fodras alltid bygglov. Tänk på möjligheten att renovera fönstren för att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Upp