Ändring av bygglov - hur gör jag?

Om du under projektets gång vill göra ändringar i förhållande till beviljat bygglov ska du kontakta handläggaren.

Om du skickar in nya ritningar kan handläggaren bedöma om förändringen är så liten att beslut om ändring kan göras i det gamla bygglovet, eller om en ny bygglovsansökan krävs.

Kompletterande handlingar ska skickas till bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se Ange alltid fastighetsbeteckning och ärendenummer. Är det fråga om en större ändring måste du lämna in en ny ansökan.

Upp