Färdigställandeskydd

Före 1 juni 2014 fanns det vid vissa byggåtgärder krav på byggfelsförsäkring och/eller färdigställandeskydd. I ärenden där startbesked ges från och med 1 juni 2014 krävs ingen byggfelsförsäkring. Om byggfelsförsäkring har tecknats före detta datum gäller dock den upphävda lagen om byggfelsförsäkring mm.

Vid nybyggnad av en – och tvåbostadshus krävs det oftast färdigställandeskydd. Det krävs också vid tillbyggnad eller anmälningspliktig åtgärd om det finns behov av ett sådant skydd.

När det krävs ett färdigställandeskydd ska bevis om ett sådant visas upp för byggnadsnämnden innan startbesked lämnas. Det är byggherren dvs. konsumenten som ska se till att skyddet finns om det krävs enligt lagen om färdigställandeskydd.

Upp