Anmälan om eldstad och rökkanal

Om du ska installera ny eldstad, ändra befintlig eldstad eller installera eldstad i en byggnad måste du ha fått ett beslut som heter startbesked. Du ska då ha gjort en anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Om du vill installera en eldstad och rökkanal i en fristående bastubyggnad eller i en komplementbyggnad på din tomt, måste du även söka bygglov eller tillstånd för själva byggnaden. Annars kan det medföra att en byggsanktionsavgift tas ut. Tveka inte att kontakta bygglovsavdelningen vid frågor och funderingar kring bygglov eller anmälan.

Kontakta gärna en sotare eller sakkunnig innan du köper kamin eller rökkanal för att diskutera vad som är lämpligt i just ditt projekt.

Använd anmälningsblankett för installation av eldstad och rökkanal via länken nedan och kryssa i rutan för anmälan.

Beskriv projektet, typ av eldstad/rökkanal och bifoga prestandadeklaration och teknisk beskrivning/information av kaminen och rökkanalen. Detta brukar finnas att tillgå hos kaminförsäljaren.

Byte av eldstad

Vill du byta din eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag så ska du göra anmälan till Bygg- och miljönämnden. Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att komma fram till förutsättningarna för installationen.

Anmälan ska innehålla

  • Anmälan på blankett
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
  • Fasadritning som visar hur rökkanalen placeras på taket
  • Förslag till kontrollplan (finns exempelmall bland våra blanketter)
  • Prestandadeklaration (fråga kaminförsäljaren)
  • Specifikation på eldstad (produktblad eller liknande)

Startbesked, innan arbetet påbörjas

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut som heter startbesked från Bygg- och miljönämnden. Av startbeskedet framgår även vad du behöver göra för att få ett slutbesked.

Slutbesked, innan eldstaden tas i bruk

Eldstaden och rökkanal ska godkännas av sotaren innan eldning får ske. Slutbesked i ärendet utfärdas så snart samtliga krav på handlingar i beslutet om startbesked uppfyllts och har lämnats in.

För att få slutbeskedet ska du skicka in följande handlingar:

  • Verifierad kontrollplan
  • Sotarintyg

Ordförklaring:

Planritning: En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera.

Fasadritning: Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, takkupor med mera.

Kontrollplan: Ett förslag till den kontrollplan man ska använda sig av vid installationen. Den skickas sedan in till Bygg- och miljönämnden ifylld och verifierad när installationen är färdig.

Sotarintyg: Ett protokoll från sotaren som intygar att installationen är rätt utförd enligt samhällets krav och regler.

Sotare: Sotaren är den som rengör eldsträder, rökkanaler samt imkanaler. Sotaren kan också ge råd och anvisningar om dina eldstäder och imkanaler. Det är Brandkåren Attunda som har information om vem som är den upphandlade sotningsentreprenören i Upplands-Bro kommun.

Upp