Referenssystem SWEREF 99 18 00

Referenssystemet SWEREF 99 18 00, har definierats av Lantmäteriet och är globalt anpassat till det referenssystem som används för positionsbestämning med satellitteknik. SWEREF 99 18 00 används vid GPS-mätningar. Referenssystemet har en noggrannhet på centimeternivå, vilket är tillräckligt bra för de flesta praktiska tillämpningar.

Hur berörs du?

Kommunens egna koordinatuppgifter har ändrats i alla koordinatsatta punkter. Det gäller allt från primärkartan, VA-ledningar och detaljplaner. Du som arbetar med kartor, planer, fastigheter, vägar eller andra geografiska objekt kommer därför att beröras och stöta på SWEREF 99 18 00.

Varför infördes ett referenssystem?

Geografisk information i kartor och databaser relateras till ett referenssystem. I Sverige har de nationella kartverken och databaserna med geografisk information redovisats i det nationella referenssystemet RT 90 sedan lång tid tillbaka. Kommunerna, däribland Upplands-Bro, har för sina kartverk och mätningstekniska databaser av olika skäl valt att ha egna, lokala referenssystem. I takt med att utbyte av geografisk information ökar och positionering av GPS blir allt vanligare har kraven på ett enhetligt referenssystem höjts. En övergång till SWEREF 99 har möjliggjort effektiv förmedling av geografisk data mellan olika organisationer.