Höjdsystem RH2000

Upplands-Bro kommun gick samtidigt med flertalet andra kommuner i Stockholms län över till rikets nya höjdsystem RH2000 den 4 februari 2013

RH2000 är ett system av hög kvalitet, baserat på en stor mängd mycket noggranna mätningar. På sikt ska alla Sveriges kommuner och myndigheter arbeta i RH2000 vilket underlättar datautbyte av hanteringen av projekt som sträcker sig över kommungränserna.

Det innebär att kommunen från och med den 4 februari 2013 redovisar förekommande höjduppgifter i det nya höjdsystemet RH2000 på utritade och digitala kartor som lämnas ut.

Det är därför mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket till exempel kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Det går inte att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör.

Fakta

Nollnivån i RH2000, liksom i RH70 definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder. Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard. Det innebär att RH2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Innan RH00 infördes på 1930-talet fanns i Stockholm ett äldre system för höjdangivelser, den så kallade Slusströskeln från 1887. Än idag finns gällande planer som utgår från det systemet.

Kontakt

För mer information kontakta Mät & GIS-chefen
Tel växel: 08-581 690 00