Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter, upprättat enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Kommunen ansvarar för ajourhållningen av registret, men fastighetsägarna är skyldiga att lämna uppgifter till kommunen.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Fastighetsägarens skyldighet

Uppgifterna till lägenhetsregistret hämtas dels från fastighetsregistret och dels från fastighetsägare som äger flerbostadshus. Även ägare av småhus som har lägenheter till uthyrning ska också lämna uppgifter om dessa lägenheter till registret.

Vad är lägenhetsnummer?

För lägenheter i flerfamiljshus finns ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som bokförs i registret. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, räknat från vänster till höger från entré eller trappuppgång/hiss på högre våningsplan: 01, 02, 03, och så vidare. Dessa lägenhetsnummer underlättar bl a för räddningstjänsten att snabbt hitta rätt lägenhet utan att behöva en planritning över byggnaden.

Lägenhetsregister och lägenhetsförteckning inte samma sak

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Har du frågor om lägenhetsregistret eller ska låta registrera nybyggda lägenheter eller så kallade småhuslägenheter?

  • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta handläggare i Upplands-Bro kommun om fastigheten ligger här.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta handläggare i Upplands-Bro kommun om fastigheten ligger här.