Tillsyn i Upplands-Bro

Bygglovsavdelningen ansvarar för Bygg- och miljönämndens tillsyn av bland annat byggnader och fastigheter i kommunen så att bestämmelserna i Plan- och bygglagen följs.

Olovligt byggande

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga, men som någon gör utan bygglov.

Olovligt byggande - vad händer?

Bygglovavdelningen har skyldighet att ta upp frågan om påföljd eller ingripande om det kommer till avdelningens kännedom att något olovligt skett. Den som uppför något som fordrar bygglov utan att lov beviljats, kan få föreläggande om att riva. Om lov kan beviljas i efterhand tillkommer utöver kostnaden för bygglov, dessutom en sanktionssavgift som är mycket högre än bygglovskostnaden, tilläggsavgift samt kostnaden för godkännande av kontrollansvarig.

Upp