Adress och namnsättning

Riksdagen har beslutat att en registerbaserad folk- och bostadsräkning ska genomföras. Det innebär bland annat att samtliga fastigheter ska ha unika belägenhetsadresser. En belägenhetsadress anger var en plats finns (byggnadsanknuten) till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skall skickas.

Adressdelen i fastighetsregistret innehåller uppgifter om belägenhetsadres­ser samt viss tilläggsinformation till adress, till exempel popu­lärnamn, postnummer och postort. Det är Posten (Postnord) som ansvarar för postnummersättning.

Varför behövs unika belägenhetsadresser?

Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, Polisen, Posten, kommunen (skola/barnomorg, renhållning, hemtjänst m.m.), taxi, tidningsutdelning och varutransporter. Adress krävs för att kunna folkbokföra sig på en plats, det krävs också en adress för att kunna boka olika abonnemang som el, bredband osv i ett byggprojekt. Taxi och färdtjänst behöver en adress med GPS-koordinater för att kunna ta upp en beställning.

Belägenhetsadresser är lagstadgade enligt lag om lägenhetsregister (2006:378)

Enligt 10 § skall varje entré få en av kommunen fastställd belägenhetsadress.

Hur är en belägenhetsadress uppbyggd?

En fullständig belägenhetsadress ska vara unik och bestå av namnen på:

  • kommunen/kommundelen
  • adressområdet (gatan, vägen, byn eller byn samt gården)
  • adressplatsen (numret med eventuella bokstäver)

Vem beslutar om namn och adresser?

I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om nya namn på gator, platser och adressområden. Handläggare i kommunen sköter adressättningen på de olika fastigheterna, dvs fastställer adressplatserna, samt registrerar nya bostadslägenheter. Handläggare ájourhåller också fastighetsregistret med byggnader, adresser och lägenheter åt Lantmäteriet.

OBS! När kommunens handläggare registrerat nya adressplatser i Lantmäteriets databas tar det ca en vecka tills posten registrerat adressplatsen med postnummer och det tar ca 2 veckor tills det nått skatteverket och folkbokföringen. Var därför ute i god tid innan inflyttning ska ske i en nybyggd fastighet, för att få en adress i tid.

Kontakt

Kontakta handläggare för frågor om gatunamn, adresser, byggnader och lägenhetsnummer via växel 08-581 690 00