Miljöalmanacka

Årets bildtema är ”Gemenskap". Vinnaren kommer att publiceras här på hemsidan.

Tema för 2022: "Gemenskap"

Vad betyder temat "Gemenskap" för dig? Dela med dig av dina bästa bilder från kommunen, som beskriver årets tema. Bilderna kan föreställa vad som helst - bara din fantasi sätter gränser.

På kommunens konto på Instagram delar vi invånarnas bästa bilder av Upplands-Bro kommun. Skicka gärna in eller dela dina bilder med oss.

Villkor och regler för 2022

  • Bilderna måste vara tagna i
    Upplands-Bro kommun
  • Inga personer som kan identifieras får förekomma på bilderna
  • Bilderna ska förmedla temat "Gemenskap"
  • Bilderna ska vara i liggande format
  • Digitala bilder ska ha en hög upplösning, minst 300 dpi
  • Varje tävlingsdeltagare får lämna in högst 12 bidrag

Bildrättigheter

Kommunen äger rätt att publicera utvalda bilder, i kommunens Miljöalmanacka 2022, sociala medier, i Upplands-Bro kommuns trycksaker och på kommunens webbplats, utan krav på vidare ersättning.


Tävlingen för Miljöalmanackan 2022 är avslutad.
Hantering av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och epost. Syftet med behandlingen är att kunna komma i kontakt med dig när vi handlägger ditt bidrag.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift för allmänt intresse. Arkiveringsregler kan också göra att det är lagregler som styr att vi måste hantera och bevara uppgifter. Enligt kommunens regler för diarieföring och arkivering kommer dina uppgifter bevaras”.
De personuppgifter vi behandlar om dig hanteras av Tekniska nämnden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@upplands-bro.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp