Mobil insamling av farligt avfall och småelektronik

Fyra gånger per år kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik (max 25 l) till en särskild insamlingsbil från SEKA Miljöteknik, den åker runt i kommunen till tre olika uppställningsplatser. Insamlingsbilen tar inte emot vitvaror.

Uppställningsplatser

09:30-11:30 - Bro centrum, vid återvinningsstationen

12:00-14:00 - Kungsängens centrum, Torget 4

14:15-16:15 - Tibble torg

Insamling sker följande lördagar 2022

Månad

Datum

Mars

5

Maj

14

Augusti

6

November

12Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Text

Upp