Papperspåsar för matavfall

Matavfall används ofta i Sverige för att producera biogas och biogödsel. Marknaden erbjuder nu olika sorts påsar för insamling av matavfall som till exempel papperspåsar eller plastpåsar av polyeten, fossil- eller biobaserade, med majs- eller potatisstärkelse. Vilka påsar är bäst och bör användas för insamling av matavfallet?

Varför är papperspåsen så bra?

Det ventilerade systemet bygger på att matavfallet förvaras i papperspåsar som andas och tillåter avdunstning samt biokorgar/påshållare som ventilerar påsen och dess innehåll. Uppfyller högt ställda krav på hygien, arbetsmiljö och rena fraktioner:

 • viktminskning - upp till 20% efter 3 dygn
 • minskad lukt - torrare avfall minimerar luktproblem
 • papper är 100% förnybar råvara t ex av träspill/flis som bryts ner
 • förbehandling - ingen extra sortering/avlägsning av påsar
 • papperspåsen lämpar sig och bidrar positivt till rötningsprocessen

Påsen är gjord av ett speciellt tåligt papper i flera lager. Den är designad för att hålla ihop men ändå släppa igenom fukt så att matavfallet torkar. Påsarna är limmade med ett miljövänligt lim som håller ihop bra när det blir lite fuktigt.

All tillverkning av påsar har klimatpåverkan, oavsett om påsen är en papperspåse eller om det är en plastpåse av fossilfri bioplast. Livscykelanalys visar dock att det totalt sett bästa valet ur klimatsynpunkt är papperspåsen.

Varför ingen plast eller komposterbar plast?

Så kallade bioplaster kräver industriellt kontrollerad kompostering för att brytas ned. I naturen bryts de möjligen ned något snabbare än fossil plast men troligen tar det ändå många år.

Rötningsprocessen (när matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel) är för kort för att plastpåsar ska hinna brytas ned. Vi vill också att biogödseln, det som blir kvar när man utvinner biogas, ska bli fritt från plast. Plast ställer även till problem i rötningsprocessen då påsarna kan fastna i systemet och orsaka driftstopp därför måste all plast sorteras bort på biogasanläggningen.

Slutsatser

Tänk på att bara använda de papperspåsar som ingår i ditt abonnemang och att lägga matavfall bara i den påsen. Biogasprocessen hinner inte bryta ner varken plastpåsar eller bioplastpåsar, sätt därför inte en plastpåse varken i eller runt papperspåsen, det förstör ventilationen och papperspåsen går sönder.

För att det ska fungera på bästa sätt för dig hemma måste påsen stå luftigt. Använd därför den tillhörande påshållaren.

Du som bor i småhus kan kostnadsfritt beställa din årsförbrukning av matavfallspåsar (160 st) hos Kontaktcenter VA & avfall. Påsarna levereras direkt till adressen.

Bor du i flerbostadshus får du matavfallspåsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening som beställer det hos kommunen.

Påsarna finns också att hämta på flera ställen i kommunen:

 • Kungsängens centrum, Kommunhuset
 • ICA Kungsängen
 • Kretsloppscentralen i Brunna
 • Coop Konsum i Tibble
 • Bro centrum, Brohuset
 • MatÖppet i Bro
 • ICA Supermarket i Bro
 • Kretsloppscentralen i Skällsta

Tack att du sorterar ditt matavfall!

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp