Matavfall

Varje år slänger varje person i snitt 70 kilo matavfall. Matavfallet innehåller både energi och näring och kan istället omvandlas till biogas och biogödsel.

Sveriges miljömål

Enligt det nationella målet ska vi senast år 2020 sortera ut 50% av matavfallet för att behandla det biologiskt. Det bidrar till både minskad växthuseffekt genom att vi gör biogas som ersätter fossila bränslen, samt att vi minskar behovet av konstgödsel och återför näringsämnen till odlingsmark.

Matavfallet rötas

Dina hushållssopor genomgår energiåtervinning och matavfallet återvinns genom rötning. Över hälften av innehållet i våra hushållssopor består av matavfall som är möjligt att röta.

Kompostering

Om man vill själv ta hand om sitt matavfall får man kompostera det efter skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden. Kompostbehållare ska vara isolerad och skadedjurssäker.

Här kommer några tips så att dina matavfallspåsar inte fryser fast i kärlen!

  • Hushållspapper. Lägg hushållspapper i botten på din matavfallspåse, det absorberar vätska och håller påsen torrare.
  • Återanvänd en tidning (eller äggkartong) och lägg den i botten av ditt kärl för matavfall.
  • Byt påse ofta. Genom att byta påse ofta håller den sig relativt torr. Låt matavfallet rinna av innan du placerar det i matavfallspåsen.
  • Ställ matavfallspåsen utomhus. Ställ ut ditt matavfall, t.ex i en hink så att innehållet fryser innan du slänger det i kärlet för matavfall. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet.
  • Låt det rinna av. Låt kaffesump, potatisskal och annat blött material rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Om ditt matavfall är väldigt blött kan du ta dubbla matavfallspåsar.

Fryser påsarna fast kan våra chaufförer inte tömma kärlet ordentligt. Så var noga med att hacka loss påsar som frusit fast, genom att t.ex stöta ett kvastskaft eller liknande verktyg mot dem innan tömning.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp