Matavfall

Varje år slänger varje person i snitt 70 kilo matavfall. Matavfallet innehåller både energi och näring och kan istället omvandlas till biogas och biogödsel.

Sveriges miljömål

Enligt det nationella målet ska vi senast år 2020 sortera ut 50% av matavfallet för att behandla det biologiskt. Det bidrar till både minskad växthuseffekt genom att vi gör biogas som ersätter fossila bränslen, samt att vi minskar behovet av konstgödsel och återför näringsämnen till odlingsmark.

Matavfallet rötas

Dina hushållssopor genomgår energiåtervinning och matavfallet återvinns genom rötning. Över hälften av innehållet i våra hushållssopor består av matavfall som är möjligt att röta.

Kompostering

Om man vill själv ta hand om sitt matavfall får man kompostera det efter skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden. Kompostbehållare ska vara isolerad och skadedjurssäker.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp