Avfallsabonnemang fyrfackskärl

Här kan du läsa om de olika avfallsabonnemangen du kan välja mellan när det nya insamlingssystemet för avfall införs.

Vanliga frågor och svar avfallsabonnemang


Ordinarie abonnemang villahushåll

Standardabonnemanget för fyrfackskärl kommer att se ut så här:

Två fyrfackskärl som rymmer 370 liter för sortering av 8 avfallsfraktioner.

  • Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Ordinarie abonnemang fritidshus

Hämtning för fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. Standardabonnemanget för dig som har fritidshus kommer att se ut så här:

Kärl 1 töms varannan vecka (13 gånger per säsong). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (7 gånger per säsong). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Dela kärl

För dig som har lite avfall finns möjlighet att dela kärl med en eller flera fastighetsinnehavare som bor i närområdet. Varje fastighetsinnehavare betalar varsin grundavgift och delar på abonnemangsavgiften.

Så här gör du om du vill dela kärl:

Kontakta oss på va.avfall@upplands-bro.se, så skickar vi en blankett till dig.

Villkor för att dela kärl

Två fastighetsinnehavare och som har samma typ av abonnemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:

  • 1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl är tillräckligt för att samla    in avfall från samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang.
  • 2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang.
  • 3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang.
  • 4. Krav enligt avfallsföreskrifterna är att locket på fyrfackskärlen ska kunna stängas samt kärlets vikt inte får överstiga 15 kilo.
  • 5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.

Tilläggstjänster för villahushåll

För dig som har mycket avfall finns olika alternativ. Vi har olika typer av tilläggstjänster där du tecknar ett abonnemang med ytterligare kärl, utöver ditt ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.

  • Extra fyrfackskärl Kärl 1 (26 gånger per år)
  • Extra fyrfackskärl Kärl 2 (13 gånger per år)
  • Extra 190 liters kärl för restavfall (26 gånger per år)
  •  

Vill du beställa en tilläggstjänst?

Kontakta oss på va.avfall@upplands-bro.se


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Text

Upp