Frågor och svar om hushållsavfall


- Mina sopor har inte blivit tömda när de ska, trots att kärlet var rätt placerat och utställt i tid, vad gör jag?

Ring kontaktcenter så skickar de ut bilen för att tömma era sopor. Sopbilschauffören kan helt enkelt ha missat er tunna.

- Kan man ansöka om uppehåll i sophämtning för en period, till exempel vid en utlandsvistelse?

Man kan ansöka om dispens för uppehåll i avfallshämtning om perioden fastigheten inte kommer användas är sammanhängande, minst sex månader. Ansökan måste lämnas in senast en månad innan önskad period startar. Avgift för handläggning av dispensansökan tillkommer enligt enligt kommunens taxa. Ansökningsblankett finns i blankettarkivet.

- Jag får så lite sopor i min tunna, kan jag ha tömning endast en gång per månad?

Tömning endast en gång per månad kräver att du komposterar ditt matavfall eller sorterar det för särskild insamling. Innan du startar komposteringen ska du skicka en komposteringsanmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning. Kommunen bedömer därefter om din kompostanläggning uppfyller ställda krav ur miljö- och olägenhetssynpunkter

- Jag och min granne vill dela soptunna, går det?

Två eller fler grannar kan dela abonnemang med gemensamma kärl. 
Vid delat abonnemang reduceras abonnemangsavgiften för hushållen, dock blir grundavgift oförändrad.

- Min soptunna är trasig, vad gör jag?

Ring kontaktcenter och anmäl att ditt avfallskärl är trasig.

- Vi ska till vårt fritidshus över julhelgen, där vi bara har tömning av sopor på sommarhalvåret, måste vi starta ett helårsabonnemang?

Vid enstaka tillfällen kan man beställa en extratömning. Ring kontaktcenter för beställning och prisuppgift.

- Jag glömde ställa ut min soptunna och kommer inte att klara mig till nästa tömning, vad gör jag?

Ring kontaktcenter och beställ extratömning mot kostnad. Ett annat billigare och miljövänligare alternativ, är att efter beställning hos kundtjänst lägga en extra säck på/ bredvid kärlet till nästa ordinarie tömning. Detta kostar 44 kronor per säck.

- Jag ska flytta och vill säga upp mitt sopabonnemang, hur gör jag?

Kontakta kontaktcenter VA & avfall. Meddela nya ägarens namn och personnummer, flyttdatum samt adressen du flyttar till. Abonnemanget förs över på köparen, man låter avfallskärlet stå kvar på fastigheten. Om köparen vill ha annan kärlstorlek eller nytt hämtintervall får de höra av sig till kundcenter.

- Jag behöver slamtömning, var vänder jag mig?

Kontakta kontaktcenter VA & avfall.

- Jag har ett gammalt kylskåp jag vill bli av med, var vänder jag mig?

Du kan lämna vitvaror avgiftsfritt på kommunens kretsloppscentraler. Om du har problem med frakt dit kan du via kundtjänst beställa hämtning vid tomtgräns mot en avgift.
Det går även att beställa hämtning av grovavfall mot avgift. Grovavfallet i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.

- Jag har ett fritidshus i kommunen och brukar ta med mig soporna hem till stan, är det okej?

Nej. Hushållsavfall ska lämnas till det insamlingssystem kommunen tillhandahåller. Att transportera sitt hushållsavfall själv är inte tillåtet.​

- Det är fullt och/eller skräpigt på återvinningsstationen, var klagar jag?

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har hand om tömning och städning av återvinningsstationerna.

- Vad betyder producentansvar?

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter och de kostnader som är kopplade till detta.
Producentansvar finns för närvarande på returpapper, tidningar och liknande, förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, däck, batterier och bilar.

- Det står "grundavgift per år, villahushåll" på min faktura, vad betyder det och vad innebär det?

En del i kommunal avfallsavgift utgörs av en grundavgift. I grundavgiften för villahushåll ingår fasta kostnader för kretsloppscentraler med insamlig och hantering av farligt avfall samt administrativa kostnader som planering, fakturering och information.

- Hur ofta blir jag fakturerad min sophämtning?

Som permanent boende i en- och tvåfamiljshus blir du fakturerad varannan månad. Fakturorna förfaller den sista vardagen varje jämn månad.
Fritidshus med tömning vecka 16 till 41 faktureras för hela perioden i maj.

- Jag har fått ett inkassokrav, har jag fått en "prick" nu?

Nej. Betala in fakturan så snart som möjligt. Vid betalningsproblem, ring kontaktcenter för att diskutera betalningen, eventuellt kan uppskov ges.

- Jag äger en fastighet, men har hyresgäst. Vem ska betala sophämtningsavgiften?

Det är alltid fastighetsägarens skyldighet att betala sophämtningen. Vi kan skicka fakturan till hyresgästen om ni kommit överens om detta. Vid utebliven betalning faller alltid skyldigheten att betala på fastighetsägaren.

- Jag betalade min faktura för sent, blir jag debiterad dröjsmålsränta?

Vi fakturerar dröjsmålsränta enligt gällande räntelag (diskonto + 8 %). Beloppet tas ut på nästkommande faktura.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp