Matavfall från verksamheter

För att börja med matavfallsinsamling måste verksamheter anmäla sig till kommunen.

I avfallstaxan skiljer sig avgifter för sophantering beroende på mängder matavfall som genereras av verksamheter.

Verksamheter som inte sysslar med livsmedel och genererar mindre mängder av matavfall till exempel från sin personallokal har matavfallsinsamling som ingår i abonnemanget.

Verksamheter som har registrerad livsmedelsanläggning (till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, café etcetera) och genererar stora mängder av matavfall måste betala för hämtning av matavfall separat. Matavfallet hämtas i oventilerade 140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1 500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter behov.

Viktigt att tänka på:

  • I kärlet måste det finnas en insatssäck som inte ingår i abonnemanget.
  • Kärlet får inte bli för tungt för manuell hantering
  • Inget förpackat matavfall får slängas i kärlet
  • Ofärgade pappersservetter får slängas i matavfallet

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Jourtelefon slam och fett: 0771-10 35 00

Upp