Studera smartare - några tips

Här följer några tips för dig som vill ”studera smartare”:

 • ”Återläs” inte bara det du ska kunna. Andra gången du läser, läser du nämligen bara med en jag kan redan det här-attityd. Hjärnan tar inte upp och befäster inte informationen.
 • Fråga dig själv och texten frågor.
 • Förklara texten/innehållet för dig själv eller för någon annan.
 • Återkoppla till sådant du redan känner till.
 • Gör informationen visuell.
 • ”Förhör” dig själv på det du ska kunna.
 • Ha framförhållning och sprid ut dina studier, ingen nytta med att sitta och ”trycka in” kunskapen precis innan ett prov.

Att tänka på inför prov

Att vara nervös inför ett prov eller under ett prov är fullt normalt. Vissa är mer nervösa än andra. Är du väldigt nervös, på så vis att du känner dig sjuk av det, kan det vara bra att tala med någon på skolan eller på vårdcentralen. Är du ”lite” nervös, kan du tänka att det är en bra sak och försöka fokusera energin på själva provet istället för på vad som kan gå fel.

Nedan finner du några tips på vad du kan tänka på/göra för att prestera bra/bättre på prov.

Inför provet – förbered dig!

 • Börja förbereda dig inför provet i god tid. Gör ett repetitionsschema och sätt av minst en timme per vecka enbart för repetition.
 • Sammanfatta det viktigaste och repetera det tills du lärt dig det.
 • Ta reda på vilket sorts prov det är, vad ska du kunna samt om du behöver något speciellt material under provet. Är det ett prov med få frågor som kräver längre reflekterande eller analyserande svar eller kommer det att vara faktakunskaper som testas?
 • Gör övningsuppgifter och/eller instuderingsfrågor.
 • Formulera gärna egna ”provfrågor” som du besvarar. Både genom att hitta på frågor och besvara dem befäster du kunskapen.
 • Tänk på att det din lärare talar om under lektionen/föreläsningen, det han eller hon lägger vikt vid, också är det som han eller hon anser som viktigast och därmed antagligen också är det som kommer att komma på provet.

Under provet – jobba smart!

 • Börja med att läsa igenom alla frågor så att du kan fördela tiden mellan lättare och svårare frågor. Börja med att besvara de lätta.
 • Läs hela frågan innan du börjar skriva på svaret. Vad är det du ska göra (beskriva, besvara, förklara, argumentera)? Svara bara på det som efterfrågas och försäkra dig om att du inte missat någon del.
 • Börja med att strukturera ditt svar genom att skriva ner nyckelord. Därefter fortsätter du med ett par sammanfattande meningar som du sedermera utvecklar förutsatt att tiden räcker till.
 • Gå igenom provet/dina svar. Har du glömt något? Har du skrivit det du vill skriva/det du menar?

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp