Skrivteknik

Vi lär oss mycket genom att skriva, dels genom att anteckna, dels genom sammanfattningar, beskrivningar och reflektioner. Följande sida tar upp kort om olika skrivtekniker.

Anteckningsteknik

Mindmap/minneskarta

 • Ett sätt att anteckna är att göra en mindmap. Genom en mindmap får du en visuell struktur över vad du ska kunna kring ett ämne.
 • I mitten har du ämnesordet och låter sedan övrig information växa ut som grenar på ett träd.
mindmap/minneskarta

Mindmap/minneskarta

Anteckna medan du läser

 • Det är en fördel om du antecknar medan du läser. För anteckningar i marginalen eller på ett enskilt papper.
 • Skriver du på ett annat papper är det viktigt att du även antecknar vilken sida du hittat informationen utifall du behöver gå tillbaka till originaltexten.
 • Anteckningar kan bestå av:
  • citat (med sidhänvisning)
  • frågeställningar till det lästa
  • kommentarer till det lästa
  • sammanfattningar där du med egna ord skriver vad som är viktigt i det lästa.
  • delar av det lästa
  • förklaringar till det lästa
  • tankar och reflektioner till det lästa.

Ta gärna del av detta strukturstöd för att skriva anteckningar. Du kan skriva ut och fylla i eller låta dig inspireras av och göra en egen variant som fungerar för dig.


Anteckna under lektion/föreläsning

 • När man sitter på en lektion och ska ta in information från läraren är det bra att aktivera så många sinnen som möjligt. Det är därför bra att förutom att lyssna och se – även skriva.
 • Att anteckna under en lektion är en teknik som gör att du lättare kommer ihåg det läraren sagt


Fördelar med att anteckna under lektion:

 • Du har möjlighet att skriva ner det som är viktigt, det läraren betonar.
 • Du har möjlighet att gå tillbaka till dina anteckningar och därmed lättare minnas vad som sades.
 • Med anteckningar från en lektion kan du repetera och återge det som läraren sagt/gått igenom.
 • Anteckna det läraren säger och inte specifikt det läraren skriver på tavlan. Det som läraren skrivit på tavlan kan du med fördel ta ett foto av istället. Men kom ihåg att fråga/informera läraren om vad det är du gör.
 • Har du svårt att hinna anteckna samtidigt som du lyssnar/tar in det läraren säger, be om åhörarkopior och/eller att få spela in lektionen med din mobil.

Att skriva för att förmedla information/budskap

Allt skrivande handlar som bekant inte om att anteckna – ofta ska vi skriva för att förmedla information eller ett budskap. När vi skriver något är kommunikationen annorlunda än om vi säger något. Vid verbal kommunikation kan lyssnare ställa förtydligande frågor och talaren kan understryka sitt budskap med tonläge, intonation och kroppsspråk. Detta innebär att det blir extra viktigt att uttrycka sig tydligt när man skriver. Läsaren tar ju del av det skrivna i en annan tid och plats och kan inte fråga om han eller hon inte förstår.

Nedan följer några saker att tänka på när man skriver en text:

 • Tänk på strukturen/dispositionen – Börja med en inledning och avsluta med ett tydligt avslut som exempelvis en sammanfattning.
 • Tänk på styckesindelningen. En text blir lättare att läsa om du delar in den i logiska stycken.
 • Tänk på det språkliga. Verb kommer tidigt i meningen och försök att undvika för långa meningar.

Variera din text

Genom att variera din text gör du den mer läsvärd. Tänk på att:

 • variera längden på meningarna
 • variera hur du inleder meningarna
 • variera aktiv och passiv form
 • välj exakta och precisa ord
 • bygg ut eller variera nominalfraserna
 • variera verben
 • variera referatmarkörerna
 • skär ner på adjektiven och verben
 • förtäta (kondensera), se om flera ord/fraser kan bli till ett ord.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp