Planera mera

Att lyckas med sina studier handlar mycket om att kunna planera sitt arbete. Planering finns på flera olika nivåer:

Övergripande planering

 • Vad är ditt mål?
 • Hur mycket ska du studera denna period/termin?
 • Hur mycket ska du jobba?
 • Hur mycket annat/fritid har du?
 • Hur mycket tid tar vardagen/familjelivet?


Hur mycket tid måste du lägga på dina studier?

Heltidsstudier = 40h/vecka.

 • Studievan = kräver mindre tid.
 • Studieovan = kräver mer tid.

Hinner du på dygnets 24h eller måste du prioritera bort något?

Kursplanering

Alla kurser har en kursplanering – hur ser planeringen ut för den/de kurser du ska gå?

Studera den och titta efter:

 • Vad ska du göra? (läsa, uppgifter, studiebesök, prov).
 • När ska du göra det? När ska saker vara klara?
 • Vad behöver du?
  • Vilken kurslitteratur – var får du tag på den? När behöver du beställa den för att du ska hinna få den innan kursstart?
  • Lärplattform/kurssida – använder skolan någon lärplattform? Gå in och titta om du ser kurssidan. Läser du på distans är det extra viktigt att veta var du finner kursinformationen.
  • Läraren – vad heter läraren? Har du kontaktuppgifter till denne?

Dag/vecka/månad

Utifrån vad du vet om den övergripande planeringen och kursplaneringen ska du nu planera på månads-, vecko- och dagsnivå.

Fundera på när du behöver lägga in tid för studierna:

 • När behöver du sitta och läsa kurslitteratur för att förbereda dig och hänga med i kursplaneringen?
 • När måste du sitta och arbeta med hemuppgifter? Hur mycket tid behöver respektive uppgift?
 • Vad återkommer i planeringen (exv. läsa litteratur)?
 • Behöver du sätta upp delmål? En större uppgift kanske måste delas upp (1. Ämnesval – 2. Söka information – 3. Skriva)?
 • Gör en tidsplan och prioritera (vad är viktigast? Vad måste bli klart snabbt? Vad tar längre tid att bli klar med?).
 • Lägg in i din almanacka!

Glöm inte att du också har ett liv utanför studierna – saker kommer emellan. Du kan bli sjuk eller kanske behöver resa bort. Planera därför dina studier både i relation till förberedda och oförberedda frånvaroperioder. Kom ihåg att man är mer ledig efter att man är klar med något än innan man har börjat!

Hur och var planerar jag?

Hur och var du väljer att planera är upp till dig, men det finns några olika metoder. Kanske någon av dessa passar dig?

Appar:

 • Mobilens almanacka: Lägg in lektioner och uppgifter och lägg in påminnelse.
 • Svenskt skolfoto XL: Lägg in individuellt schema, uppgifter och prov.
 • Trello: Planera och organisera dina uppgifter.

Analoga lösningar:

 • Köp en almanacka och skriv upp lektioner och uppgifter.
 • Gör en egen planering på papper och sätt upp.
 • Skriv in vad som ska göras i en månadskalender och häng upp i exv. ditt kök.
 • Skriv på post-it-lappar och sätt upp på lämplig plats.

Det finns självfallet andra sätt att planera visuellt. Prova dig fram och hitta ett sätt som fungerar för dig. Det viktigaste är att du har tänkt igenom hur du ska lägga upp dina studier i förhållande till allt annat du behöver göra. Att ha tänkt igenom helheten stödjer dig i att se hur mycket tid du kommer att behöva lägga ner.

Ta gärna del av veckoplaneringen eller ämnesschemat som du enkelt kan skriva ut och fylla i:

Planeringsövning

Har du svårt att få överblick över ditt liv. Ladda ner planeringsövningen och se vad du lägger din tid på samt börja reflektera över vad du kan förändra för att frigöra mer tid till studier.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp