Minnestekniker

Ett gott minne underlättar studierna, men kan man träna upp sitt minne?

Minnet består av olika delar:

  • Långtidsminnet (explicita och implicita).
  • Korttidsminnet (arbetsminnet).

Har man ett bra arbetsminne kan man hantera flera enheter samtidigt och detta underlättar när man ska läsa, skriva och tänka samtidigt. Ett gott minne underlättar också vid provsituationer, när du förväntas ha mycket information i huvudet tillgänglig vid samma tidpunkt.

Som tur är finns det tekniker för att förbättra sitt minne och öka möjligheterna att lyckas med sina studier!

Ibland behöver vi memorera fakta och då kan det vara bra att behärska några minnestekniker. Dessa går ut på att göra meningslöst stoff till meningsfullt genom att utnyttja den kunskap vi har om minnet. Exempelvis kan man bilda ett ord av begynnelsebokstäver i det man ska komma ihåg eller placera ut det som ska minnas i rummet – så att man minns att Gustav Vasa regerade under 1500-talet genom att titta på ett hörn i klassrummet där man skriver provet.

Nedan följer åtta faktorer som kan hjälpa dig att lättare lagra information i långtidsminnet:

Bilder

Bilder lagras effektivt i minnet. Bilder aktiverar vår högra hjärnhalva och kompletterar läsande som aktiverar den vänstra hjärnhalvan.

Innebörd

Du minns bättre om du ger materialet/texten en, för dig, meningsfull innebörd. Jämför och relatera därför alltid ny kunskap till det du redan kan.

Organisering

Försök att hitta sammanhang och mening i materialet. Det är lättare att minnas och återge ett material som är organiserat och har en struktur.

Gruppering

Inlärningen går lättare om du delar in materialet i grupper. Du minns t ex siffrorna 3466289 lättare om du grupperar dem 34 66 289. Ju färre enheter du behöver hålla i minnet, desto lättare blir det att minnas dem. Du kan också dela in i kategorier.

Rytm

Minns genom att skapa ett rim eller en ramsa för det som du ska komma ihåg.

Associationer

Hitta samband/koppling mellan det du ska komma ihåg och något annat. Vi minns lättare om en sak påminner/liknar eller hör ihop med något annat.

Motivation

Vilja och intresse styr vad som lagras i minnet. Ju mer intressant du upplever att det är desto lättare fastnar det.

Kan man träna upp minnet?

Forskningen är oense om huruvida du kan träna upp arbetsminnet, men det kan ju aldrig att skada att försöka samtidigt som du håller igång hjärnan.

Du kan exempelvis testa:

  • Sudoku eller korsord
  • Memmory trainer (app)
  • Clockwork Brain (app)
  • CBA! (app)
  • PEAK (app).

Saker som försämrar vårt minne

  • Stress – när du blir stressad måste hjärnan hantera så mycket information att du lättare glömmer olika saker.
  • Utmattning – dålig sömn och utmattning påverkar hjärnans förmåga att minnas.

Öka dina chanser i skolan genom att se till att ha regelbundna vanor; ät, sov och träna regelbundet och skala bort sådant som inte måste göras. Undvik att ta på dig för mycket!

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp