Min studiesituation

Att studera handlar mycket om vilken studieteknik du använder och därför är det viktigt att lära sig hur man bäst lär sig. Fundera på följande frågor:

 • Varför studerar du? Vad är ditt mål och din motivation till att studera?
 • Hur ser din livssituation ut? Vad behöver du för att få studiero?
 • Vilka styrkor har du? Se till att utnyttja dem!
 • Har du några svårigheter? Det finns stöd och hjälp att få.

Genom att lära känna dig själv och under vilka omständigheter du lär dig bäst kan du underlätta ditt studerande mycket. För vissa är det enklast att ta in information i ett tyst rum emedan andra föredrar att sitta på ett café och studera. Det gäller att hitta en miljö som passar dig, en miljö där du kan koncentrera dig och fokusera på dina studier. Gå igenom nedanstående lista med påståenden och ta reda på var, när och hur du ska studera. Tanken är att påståendena ska få dig att börja fundera på i vilken miljö du studerar idag och huruvida denna miljö är den bästa för just dig.

 • Jag vill ha tyst och lugnt omkring mig och har svårt att stänga ute bakgrundsljud.
 • Jag vill ha musik i bakgrunden och har svårt att koncentrera mig när det är tyst.
 • Jag föredrar att studera i dagsljus och sitter gärna utomhus/inomhus.
 • Jag föredrar att studera i stark/svag belysning.
 • Jag studerar bäst när det är varmt/kallt.
 • Jag koncentrerar mig bäst när jag sitter på en bra stol vid ett bord.
 • Jag koncentrerar mig bäst när jag sitter bekvämt i en soffa/fåtölj/sängen.
 • Jag behöver byta ställning och/eller plats för att hålla koncentrationen.
 • Jag behöver röra på mig medan jag studerar annars kan jag inte koncentrera mig.
 • Jag lär mig bäst när jag får studera utan avbrott.
 • Jag behöver ha mitt material utspritt eller i prydliga högar omkring mig.
 • Jag får mest gjort på morgonen/mitt på dagen/eftermiddagen/kvällen/natten.
 • Jag studerar bäst ensam/i par/i grupp.
 • Jag föredrar att lära mig av en lärare/ledare.
 • Jag föredrar att arbeta självständigt utan ledning.
 • Jag vill förstå helheten innan jag går in på detaljerna.
 • Jag vill först förstå detaljerna och sedan stegvis bygga upp en förståelse för helheten.
 • Jag måste se att det jag ska lära mig har med mig att göra och beröras känslomässigt.
 • Jag tycker om struktur och logisk uppbyggnad.
 • Jag föredrar när läraren är berättande och har ett bildrikt språk.
 • Jag tycker om arbetsuppgifter där jag gradvis skapar ett mönster.
 • Jag är en impulsiv person/jag behöver tänka efter innan jag börjar med något nytt.
 • Jag tycker om att uttrycka mig muntligt/skriftligt.
 • Jag är självgående, drivs av en inre kraft.
 • Jag behöver andras stöd och uppmuntran för att komma vidare med mina uppgifter.
 • Jag har en ”inre struktur” och föredrar att göra saker på mitt sätt.
 • Jag behöver ”yttre struktur” och föredrar att få instruktioner och struktur av andra, exempelvis en lärare.
 • Jag arbetar helst med en uppgift i taget.
 • Jag tycker om att arbeta med många olika uppgifter samtidigt och växlar mellan dem.
 • Jag tenderar att påbörja olika uppgifter med stort engagemang, men har svårare att avsluta dem.

Nu när du har gått igenom hela listan har du förhoppningsvis fått stöd att sätta ord på sådant du redan visste om dig själv. Och kom ihåg, det är först när du förstår dig själv och vad du behöver som du kan göra något åt din studieteknik och din studiesituation!

Motivation och koncentration

Du kan träna upp din koncentrationsförmåga, men först kan det vara bra att fundera på varför du har svårigheter att koncentrera dig.

Vanliga skäl till koncentrationssvårigheter:

 • Störande småsaker eller tankar som stör.
 • Problem i vardagen (kärlek, vänner, familj, ekonomi).
 • Låg läshastighet.
 • Dåliga studievanor.
 • Oengagerad/ointresse.
 • Använder inlärningsmetod som ej passar en själv.
 • Orealistiska planer/mål.
 • För lite sömn, motion, dålig kost.
 • Diagnostiserade koncentrationssvårigheter.
 • Otydliga mål.


Tips för att öka koncentrationen:

 • Skaffa dig regelbundna vanor (gällande studie, sömn, mat, motion, etc.)
 • Se över din planering så att du har tid att studera.
 • Välj en miljö där du lättare kan koncentrera dig.
 • Välj en tid då du lättare kan koncentrera dig.
 • Håll ordning på studieplatsen och ha det du behöver framme.
 • Dela upp arbetspassen och bestäm i vilken ordning du ska göra uppgifterna.
 • Börja i god tid och skjut inte upp arbetet.
 • Gör en sak i taget. Försök bli klar med den innan du påbörjar nästa.
 • Använd någon läs-, antecknings- och minnesteknik som fungerar för dig.
 • Ta en kort paus, exv. en gång i timmen – känn efter vad som fungerar för dig.

Studiedagbok

Ett sätt att förbättra sina studier är att kartlägga hur man studerar idag samt vad som fungerar respektive inte fungerar för en själv. Detta kan du göra genom att skriva en studiedagbok. Här skriver du ned reflektioner kring dina studier, och efter några veckor kan du utvärdera och se mönster – du lär dig därmed mer om dig själv. En studiedagbok kan se olika ut, men den skulle exempelvis kunna innehålla följande:

 • Datum:
 • Ämne/kurs:
 • Antal timmar som du lagt ner på studier/dag eller vecka:
 • Var och när du studerar:
 • Med vem/vilka du studerar:
 • Du kan summera dagen: Hur har det gått idag? Bra, halvbra eller dåligt? Hur kommer det sig att det gick så/att du känner så tror du?
 • Känslor och tankar: Var det intressant, kul, jobbigt, svårt etc.?
 • Resultat: Vad har du gjort idag? Gick det enligt din planering? Om inte; vad gjorde du istället? Vad berodde det på?
 • Koncentration: Hur gick det? Kunde du koncentrera dig när du studerade? Varför/varför inte? Vad störde eller förstörde din koncentration?
 • Studiemiljö: Ensam/med andra, ljus, ljud osv.? Var det bra eller dåligt för dig?
 • Pauser: Har du haft pauser? Hur långa, hur många? Hur fungerade det? Var det lätt att återuppta arbetet efter?

I en studiedagbok kan du skriva allt som rör dina studier och efter att du gjort det ett tag tittar du på vad du skrivit och gör en analys av läget. Var, när, hur fungerar det för dig att studera och koncentrera dig?

Slutligen - några frågor till dig

 • Vem vet när du inte förstår/hänger med/hinner med?
 • Vem vet när du behöver stöd och hjälp?
 • Vem vet när du behöver motiveras?
 • Vem vet vad som fungerar bäst för dig?
 • Vem har möjligheten att se till att du ”kommer i mål”?
 • Vem har ansvaret för dina studier?

Kom ihåg att om du inte berättar för någon att du behöver stöd eller hjälp med något är det svårt för andra att veta det! Var inte rädd för att be om hjälp!

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp