Lästeknik

Visste du att det går att träna upp sin läshastighet? En stor del av studietekniken går ut på att hitta strategier för läsning. Genom att läsa på ett effektivt sätt kan tiden det tar att hitta information och bearbeta den minska.

När man studerar måste man ofta läsa många olika texter. Det kan därför vara bra att hitta strategier för hur man hittar det viktiga i en text så att man inte lägger ner en massvis med tid på att djupläsa allt.

Nedan beskrivs tre olika sätt att läsa en text:

 • Sökläsning: att leta efter det man vill veta i en text utan att läsa allting.
 • Skumläsning: För att få en idé om textens innehåll läser du mer än vid sökläsningen, men du läser långtifrån allt.
 • Djupläsning: När du behöver förstå texten och måste läsa den mer noggrant. Djupläsningen kan vara av en del/ett stycke/ett kapitel som du genom sökläsning eller skumläsning insett är speciellt viktigt att ha kunskap om.

Ofta läser vi enligt alla tre lässätten när vi tar oss an en text/bok. Vi börjar med det ytliga och arbetar oss närmare djupet. Genom sök- och skumläsning kan vi lokalisera vad vi behöver djupläsa.

Lässtrategier

Följ nedanstående fem steg när du tar dig an en bok eller text:

 1. 1. Översikt (gå igenom innehållsförteckning och rubriker).
 2. 2. Skumläsning (få en bild av helheten och skapa dig en uppfattning om vad som är intressant).
 3. 3. Djupläsning (lär dig mer om det som är viktigast mest väsentligt för din uppgift).
 4. 4. Frågeställningar (ställ frågor till texten).
 5. 5. Repetition (repetera det viktigaste).
 6.  

Metoder för djupläsning

Stryk under/över det viktigaste

 • Det är bra att läsa med pennan i hand. Antagligen kommer du inte att komma ihåg var du hittade det där intressanta om du inte gör någon sorts markering.
 • Stryk under/över det som är viktigt.
  • Kan vara ord/begrepp.
  • Kan vara en fras (några ord) eller mening.
 • Stryk inte under/över för mycket – det hjälper dig inte om hela sidan är gulmarkerad!

Anteckna i marginalen

 • Du kan anteckna i marginalen för att:
  • markera ett viktigt stycke
  • markera något du inte förstår
  • sammanfatta det viktiga på sidan
  • skriva ner viktiga begrepp som behandlas på sidan.

Anteckna på annat papper

 • Det är ofta bra att skriva ner sina tankar och kommentarer i ett block eller på ett annat papper. På detta sätt blir de lättare att hitta och gå tillbaka till.
  • Tänk på att skriva ner vilken sida du hittat det på – du kan behöva gå tillbaka till originaltexten.
 • Skriv ner citat som du tycker säger mycket.
  • Glöm inte att sidhänvisa.
 • Skriv ner reflektioner du gör medan du läser. Dessa är grunden till dina egna tankar och din förståelse av texten.

Ta gärna del av följande strukturstöd för anteckningar. Ladda ner, skriv ut och fyll i eller ta inspiration av för hur du kan anteckna när du läser en text.


Frågeställningar

När du djupläst är det dags att börja arbeta med texten för att verkligen förstå den.

 • Gå igenom texten och se om det är något du inte förstått (bra om du markerade dessa partier med frågetecken eller liknande under din djupläsning).
 • Ställ frågor till texten.
 • Diskutera med andra som läst samma text.
 • Har ni förstått texten på samma sätt?
 • Tyckte ni att samma delar var viktiga?
 • Finns det instuderingsfrågor till texten? Använd dem!

Repetera

 • Om du vill komma ihåg vad du lärt dig bör du repetera:
 • För att det du lärt dig ska hamna i långtidsminnet krävs att du repeterar 4 – 5 gånger.
 • Läs på dina egna anteckningar eller understrykningar då dessa tar upp det viktigaste.
 • Arbeta om informationen; skriv med egna ord, berätta för någon eller tala om det som du/ni just läst.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp