Validering av utländska betyg

Många har utbildningar från andra länder än Sverige och det går att få gymnasiala, eftergymnasiala och akademiska utbildningar bedömda och jämförda med det svenska utbildningssystemet. Validering kan vara ett stöd för arbetssökande och förkorta vägen till vidare studier.

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är den myndighet som bedömer utländska utbildningar och jämför dem med det svenska utbildningssystemet.

UHR bedömer avslutade utbildningar på dessa nivåer:

  • Gymnasial utbildning
  • Eftergymnasial yrkesutbildning
  • Akademisk utbildning

Att få ett utlåtande från UHR kan ta mellan 4-8 månader så det är bra att skicka in sina betyg så fort som möjlig. Klicka på länken nedan för att komma till UHRs hemsida för bedömning av utländsk utbildning för att läsa mer om hur du ska gå tillväga om du vill få dina utländska betyg validerade.

Bedömning av utländsk utbildning

Reglerade yrken

En del yrken i Sverige är genom svensk lag reglerade. Kravet för att få arbeta inom yrket kan t.ex. vara en legitimation, auktorisation eller en viss examen. För att ansöka om rätt att utöva yrket behöver man kontakta rätt myndighet. I länken nedan finns de reglerade yrkena och myndigheterna listade.

Reglerade yrken

Upp