Slutbetyg/Examensbevis

För att få ett slutbetyg eller examensbevis utfärdat från vuxenutbildningen måste du kontakta studie- och yrkesvägledningen för att upprätta en slutbetygs- eller examensbevisplanering. 
Utan denna planering utfärdas inget slutbetyg eller examensbevis!

Handläggningstiden för ett utfärdat slutbetyg eller examensbevis är beräknat till ungefär 3 veckor. 

Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att upprätta en slutbetygs- eller examensplanering.

1 juli 2025 - nytt sista datum för att utfärda slutbetyg

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen.
Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan. Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp