Individuell studieplan

Alla studerande inom vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan.

Vad är en individuell studieplan?

En individuell studieplan är ett verktyg för att planera dina studier. Din individuella studieplan ska ge dig en tydlighet i dina mål och en bild av omfattningen av dina studier. Den gör även det lättare för oss som skola att följa upp dig.

Det är din hemkommun som ansvarar för att en individuell studieplan upprättas. Hos oss på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro upprättas denna i webbansökan när du gör en ansökan. Din individuella studieplan kan du revidera vid behov.

Innan ansökan kan du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare studieplanera och genom samtal klargöra vilka mål du har med dina studier och på vilket sätt de skall nås.

Om du planerar att läsa in ett slutbetyg eller examensbevis är det speciellt viktigt att du har en långsiktig planering. För att få ett slutbetyg eller examensbevis utfärdat sker all kontakt med våra studie- och yrkesvägledare. Handläggningstiden för ett utfärdat slutbetyg eller examensbevis är beräknat till ungefär 3 veckor.

Var hittar jag min individuella studieplan?

För att komma till din studieplan behöver du logga in i webbansökan och klicka på "min studieplan".

Webbansökan

Upp