Förbered ditt vägledningssamtal

När du kommer till ditt vägledningssamtal är det bra om du är förberedd för att kunna få ut så mycket som möjligt av vägledningssamtalet. Här kommer några tips om hur du kan förbereda dig!

Ta med betyg

Ta gärna med dina tidigare betyg för att lättare kunna studieplanera. Det är svårt att göra en studieplan om vi inte vet vilka kurser du saknar eller har med dig sedan tidigare.
Har du inte dina tidigare betyg kan du beställa ut dem från den skola du studerade på. Finns inte den skola du studerade på kvar hör du av dig till den kommun skolan låg i.

Skriv ner dina frågor

Fundera gärna innan på vad det är du vill samtala om. Efterforska gärna lite själv och skriv ner de frågor du har och ta med dem till samtalet.

Upp