Studievägledning och stöd

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kommun har möjlighet att få vägledning och stöd både inför dina studier och under studiernas gång.

Studie- och yrkesvägledning
Våra studie- och yrkesvägledare erbjuder vägledning både inför och under studierna. Studie- och yrkesvägledning kan ge bättre förutsättningar att göra välgrundade val. Du kan även vända dig till oss med dina frågor inför studier på universitet eller yrkeshögskola.

Studiehjälp och stöd
Du som ska studera eller redan studerar hos oss och behöver stöd i studierna eller har frågor kring studieteknik, kunskapsinlärning och alternativa verktyg kan kontakta vår speciallärare.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp