Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Centrum för samhällsorientering (CSO) i Stockholms län

CSO genomför utbildningarna. Besök deras hemsida för mer information:
nyistockholm.se

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år som
  • kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • nyligen fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen.
  • är anhöriginvarndrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.

Deltar du i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen?

Om du deltar i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen vänder du dig till dem för att anmäla dig till kursen.

Är du anhöriginvandrare kan du anmäla dig via oss på vuxenutbildningen.

Upp