Om Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år och som vill studera på grundskole-, gymnasie- eller yrkeshögskolenivå. Inom vuxenutbildningen erbjuds även svenska för invandrare (SFI) samt Lärvux (Komvux som särskild utbildning).

Äpple på böcker i ett klassrum.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro är en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.

Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier. Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar och är kostnadsfria.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder möjligheter till distanstentamen, egen- och gruppstudier samt tillgång till dator och internet.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro finns på tre olika ställen:


Kungsängen, Kyrkvägen 6

Här hittar du skolexpeditionen, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, skolledningen, SFI samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

 

Kungsängen, Torget 4
Här hittar du Vård- och omsorgsprogrammet och yrkeshögskoleutbildningen Verksamhetsledare och samordnare.

 

Brunna, Energivägen
Här hittar du utbildning till Yrkesförare och Trafiklärare (YH).

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp