Undersköterska

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (GY21) ska yrkeskategorin undersköterska bli en skyddad yrkestitel. I januari 2022 startar vi därför utbildningen enligt den nya läroplanen. Utbildningen kommer att bedrivas i klassrum på Torget 4 i Kungsängen.

Utbildningen är till för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg. Efter genomförd utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare eller stödassistent inom LSS-området.

Ansökan är nu stängd. 

Nästa start är ännu ej planerad, håll utkik på hemsidan för information.

Arbetsområdet efter utbildningen är stort. Det är meningsfulla arbeten som är värdefulla för vårdtagarna. Utbildningen består av tre terminer gymnasiala kurser. Studierna består av lektioner, egna litteraturstudier, studiebesök och projektarbeten samt praktik ute i olika verksamheter. Utbildningen kan också ligga till grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och högskola.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna för mer information,
syvvux@upplands-bro.se

Behörighetskrav

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ansökan

Är du folkbokförd i en annan kommun än Upplands-Bro är det viktigt att du vidarebefordrar din ansökan till din hemkommun. Din hemkommun beslutar därefter om din ansökan kan beviljas eller avslås.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Praktik ingår som en del i utbildningen.

Nedan är de kurser som ingår i utbildningen listade

Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 poäng

Omvårdnad 1

100 poäng

Omvårdnad 2

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Social omsorg 1

100 poäng

Social omsorg 2

100 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng

Upp