Ansökningsinstruktion

Ansökningshandlingar
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via post eller e-post utan samtliga ansökningshandlingar ska bifogas i ansökningsprogrammet. Vi godkänner inte skärmdumpar. Var vänlig och döp dokumenten enligt vilken information de innehåller och ladda upp det under rätt rubrik då det underlättar vårt arbete med granskningen.
OBS! Ladda inte upp dokument vi inte efterfrågar då det ökar vår arbetsbelastning i onödan - vi kommer ändå inte ta hänsyn till dessa.

I samband med att du ansöker till utbildningen behöver du bifoga följande dokument/ansökningshandlingar (det kommer inte att vara möjligt att komplettera sin ansökan efter sista ansökningsdag):

  • Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.
  • Tjänstgöringsintyg/Arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. I intyget behöver följande finnas med: Ditt personnummer, anställningform (timanställd, visstidsanställd, fast anställd), omfattning (antal timmar du har arbetat), arbetsbeskrivning (vilka arbetsuppgifter har du haft). OBS vi godkänner ej anställningsbeslut utan det ska vara ett intyg daterat och underskrivet av ansvarig chef alternativt personalavdelning/löneavdelning inom verksamheten. 1 år motsvarar 2000 arbetade timmar. I urvalet ges 1 poäng per helt år (max 5 poäng).
  • Övriga handlingar som t.ex. styrker reell kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen. Saknar du betyg i SVE 1/SVA 1 eller ENG 5 behöver du bifoga resultatet från ett nivåtest som visar att du ligger på rätt nivå. Testet får vara max 3 år gammalt. Vänd dig till vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka nivåtest.

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella behörighetskraven finns det möjlighet att åberopa Reell kompetens i samband med din ansökan. OBS blankett att fylla i för reell kompetens ska fyllas i och laddas upp till din ansökan. Blanketten får du skickad till din mail. 

Särskilt prov
OBS: Om du bedöms behörig till utbildningen kommer du få ett mail med inbjudan till att boka tid för skriftligt/muntligt prov. På grund av situationen med Corona är det ännu inte bestämt om provet kommer att ske i skolan eller på distans, information kommer närmare till dem som bokat tid.

För frågor kring utbildningen eller din ansökan maila oss på:
yh@upplands-bro.se

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp