Ansökningsinstruktion

Ansökningshandlingar
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via post eller e-post utan samtliga ansökningshandlingar ska bifogas i ansökningsprogrammet. Vi godkänner inte skärmdumpar. Var vänlig och döp dokumenten enligt vilken information de innehåller och ladda upp det under rätt rubrik då det underlättar vårt arbete med granskningen.

I samband med att du ansöker till utbildningen behöver du bifoga följande dokument/ansökningshandlingar:

  • Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.
  • Tjänstgöringsintyg/Arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. I intyget behöver följande finnas med: Ditt personnummer, anställningform (timanställd, visstidsanställd, fast anställd), omfattning (antal timmar du har arbetat), arbetsbeskrivning (vilka arbetsuppgifter har du haft). OBS vi godkänner ej anställningsbeslut utan det ska vara ett intyg.
  • Övriga handlingar som t.ex. styrker reell kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen.

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella behörighetskraven finns det möjlighet att åberopa Reell kompetens i samband med din ansökan. OBS blankett att fylla i för reell kompetens ska fyllas i och laddas upp till din ansökan. Blanketten finns på denna länk: 

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/Validering/Stodmaterial1/.
Klicka på formulär för kompetenskartläggning.

Särskilt prov
OBS: Om du bedöms behörig till utbildningen kommer du få ett mail med inbjudan till att boka tid för skriftligt/muntligt prov. På grund av situationen med Corona är det ännu inte bestämt om provet kommer att ske i skolan eller på distans, information kommer närmare till dem som bokat tid.

För frågor kring utbildningen eller din ansökan maila oss på:
yh@upplands-bro.se

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp