Trafiklärarutbildning

Yrkeshögskoleutbildningen till trafiklärare ger dig kvalificerade kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som trafiklärare på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt.

Boka körtest och gruppintervju

För att bli behörig till trafiklärarutbildningen ska du i din ansökan bifoga ett godkänt körtest som du kan göra på några olika trafikskolor som är kopplade till vår utbildning i Stockholms-/Uppsalaområdet. Observera att vi inte godtar några andra körtest.

Här finns mer information om körtest och gruppintervju

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Svenska 2 eller B
  • Inneha körkort B minst 18 månader innan start av utbildningen(förarbehörighet av minst klass B utan villkor automat 78, eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige)
  • Godkänt körtest

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Saknar du dokumentation i dina kunskaper i svenska uppmanas du att göra ett nivåtest som du kan bifoga med din ansökan.

Uppfyller du inte behörighetskravet men ändå anser dig som behörig ska du skicka med all dokumentation som du anser talar för att du ändå skall anses som behörig. Dokumentationen kan bestå av exempelvis kursintyg eller arbetsgivarintyg mm. Viktigt är att du motiverar hur du ser att den medskickade dokumentationen styrker att du har en reell kompetens och bör anses som behörig.


Om utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som trafiklärare på trafikskola. Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens företag. Denna samverkan borgar för att du som studerande får en aktuell, högkvalitativ och arbetslivsanpassad utbildning. Praktik ut på samarbetsföretagen ingår i utbildningen, och ger dig erfarenhet och kontakter som är värdefulla när du sedan söker jobb.

Utbildningen motsvarar heltidsstudier om 20 timmar/vecka som i regel bedrivs i klassrummet måndag - torsdag 08:30-15:30.

Utbildningstiden pågår under 60 veckor. Verksamhetsförlagt lärande: Två praktikkurser ingår i utbildningen med sammanlagt 15 veckor. LIA är heltid om 40 timmar/vecka på en trafikskola. Eventuella avvikelser meddelas i god tid av läraren.

Du som sökande måste haft körkort minst 18 månader innan start av utbildningen samt haft körkort minst 3 år för att efter avslutade studier kunna ansöka om godkännandebevis hos Transportstyrelsen.


För frågor kring utbildningen eller din ansökan maila oss på:
yh@upplands-bro.se

Upp