Studiestartsstöd

För dig som är arbetslös finns det möjlighet att söka studiestartsstöd hos CSN. Stödet är till för dig som är mellan 25-56 år, har en kort utbildning sedan tidigare och behöver utbilda dig vidare på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Studiestartsstöd ska ge möjlighet att genom utbildning få gymnasiekompetens och komma ut på arbetsmarknaden. Du kan få studiestartsstödet under maximalt 50 veckor heltidsstudier och bidraget motsvarar ungefär 8500 kr per fyra veckor.

Du kan ansöka om studiestartsstödet om du uppfyller dessa villkor:

  • Mellan 25-56 år
  • Anmäld/inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt minst 6 månader under de senaste 12 månaderna
  • Kort utbildning sedan tidigare/saknar utbildning
  • Inte haft studiemedel/studiestöd under de senaste 3 åren
  • Du som är i stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete

 Hur ansöker jag?

Ansökan till studiestartsstöd görs genom den kommun som du är folkbokförd i. Boka tid med Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen för hjälp vidare med din ansökan. 

Kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare


Information om studiestartsstöd hos CSN


Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp