Beställa betyg och intyg

Du som elev måste själv ansöka hos expeditionen om att få dina betyg/intyg utskrivna.

Betyg och intyg

Betyg och intyg beställs via e-post, vux@upplands-bro.se

Uppge:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Vilket betyg och/eller intyg du önskar få utskrivet.
  • Om du önskar få det hemskickat till din folkbokföringsadress eller mailat.

OBS! Om ditt betyg utfärdades (det vill säga det datum när betyget sattes) innan 1 januari 2016 måste du själv skicka in kopior på betygen till antagning.se om du sökt till högskola/universitet.
Om ditt betyg utfärdade efter 1 januari 2016 skickas däremot betyget in per automatik.

Slutbetyg/examen

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få ett slutbetyg/examen utfärdat.

Upp