Vård och omsorg

Datum för nästa utbildningsstart är ännu inte bestämt. Information om startdatum och ansökningsperiod kommer.

Vård- och omsorgsutbildningen är för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare eller stödassistent inom LSS-området.

Arbetsområdet efter utbildningen är stort. Det är meningsfulla arbeten som är värdefulla för vårdtagarna. Programmet består av tre terminer gymnasiala kurser. Studierna består av lektioner, egna litteraturstudier, studiebesök och projektarbeten samt praktik ute i olika verksamheter. Utbildningen kan också ligga till grund för fortsatta studier på högskola.

För dig med lång erfarenhet inom vård- och omsorg kan det finnas möjlighet att validera dina kunskaper. Det innebär att du eventuellt skulle kunna validera bort delar av de kurser du läser. Prata med kursansvarig lärare för att se över dina möjligheter till validering.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna för mer information,
syvvux@upplands-bro.se

Behörighetskrav

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ansökan

Är du folkbokförd i en annan kommun än Upplands-Bro är det viktigt att du vidarebefordrar din ansökan till din hemkommun. Din hemkommun beslutar därefter om din ansökan kan beviljas eller avslås.

Webbansökan

Kursplan

Medicin 1 - 150 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Palliativ vård - 100 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Kost, måltid och munhälsa - 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 - 150 poäng
Vård o omsorg vid demens - 100 poäng
Etik och människans Livsvillkor - 100 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Praktik ingår som en del i utbildningen.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp