Vård och omsorg

Nästa utbildning planeras att starta i augusti 2020.  

Vård- och omsorgsutbildningen är för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare, vårdbiträde eller stödassistent inom LSS-området.

Arbetsområdet efter utbildningen är stort. Det är meningsfulla arbeten som är värdefulla för vårdtagarna. Programmet består av tre terminer gymnasiala kurser. Studierna består av lektioner, egna litteraturstudier, studiebesök och projektarbeten samt praktik ute i olika verksamheter. Vid genomförd utbildning tar du examen som undersköterska. Utbildningen kan också ligga till grund för fortsatta studier på högskola.

För dig med lång erfarenhet inom vård- och omsorg kan det finnas möjlighet att validera dina kunskaper. Det innebär att du eventuellt skulle kunna validera bort delar av de kurser du läser. Prata med kursansvarig lärare för att se över dina möjligheter till validering.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna för mer information,
syvvux@upplands-bro.se

Behörighetskrav

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ansökan

Ansökan görs under våren 2020 i vår webbansökan. Kom ihåg att ladda upp betyg med din ansökan.

Är du folkbokförd i en annan kommun än Upplands-Bro är det viktigt att du vidarebefordrar din ansökan till din hemkommun. Din hemkommun beslutar därefter om din ansökan kan beviljas eller avslås.

Webbansökan

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen